فایل های دسته بندی سناریو درس پژوهی - صفحه 1

درس پژوهی جغرافی دانان چگونه محیط زندگی را مطالعه می کنند

درس پژوهی جغرافی دانان چگونه محیط زندگی را مطالعه می کنند

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

درس پژوهی زبان انگلیسی پایه دوازدهم آموزش look it up | سال تحصیلی 1402-401

درس پژوهی زبان انگلیسی پایه دوازدهم آموزش look it up | سال تحصیلی 1402-401

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود سناریوی آموزشی چند پایه

دانلود سناریوی آموزشی چند پایه

قیمت : 8,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود درس پژوهی درس دینی

دانلود درس پژوهی درس دینی

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

درس پژوهی مواد غذایی و خوراکی ها علوم پایه سوم

درس پژوهی مواد غذایی و خوراکی ها علوم پایه سوم

قیمت : 8,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

الگوی برتر تدریس علوم تجربی ششم ابتدایی درس سفر به اعماق زمین چیست

الگوی برتر تدریس علوم تجربی ششم ابتدایی درس سفر به اعماق زمین چیست

قیمت : 8,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود سناریو و الگوی تدریس در مورد ضرب کسر ها ریاضی پنجم ابتدایی

دانلود سناریو و الگوی تدریس در مورد ضرب کسر ها ریاضی پنجم ابتدایی

قیمت : 8,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود سناریو و الگوی تدریس در مورد اعداد زوج و فرد ریاضی دوم ابتدایی

دانلود سناریو و الگوی تدریس در مورد اعداد زوج و فرد ریاضی دوم ابتدایی

قیمت : 8,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود سناریو و الگوی تدریس در مورد ضرب اعداد یک رقمی ریاضی سوم ابتدایی

دانلود سناریو و الگوی تدریس در مورد ضرب اعداد یک رقمی ریاضی سوم ابتدایی

قیمت : 8,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10قبلی · بعدی